Prestavba, revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska „PRAMEŇ“, Dolná Strehová

Prestavba, revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska „PRAMEŇ“ bola realizovaná s podporou EÚ.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Európsky fond regionálneho rozvoja

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU
Termálne kúpalisko  „PRAMEŇ“, Dolná Strehová, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, Slovensko

 

NÁZOV REALIZOVANÉHO PROJEKTU
Prestavba, revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska „PRAMEŇ“ Dolná Strehová

 

NÁZOV A SÍDLO PRIJÍMATEĽA
TERMAL DS, s. r. o
Hlavná 52
991 02  Dolná Strehová

 

DÁTUM ZAČATIA A DÁTUM SKONČENIA REALIZÁCIE PROJEKTU
Začatie realizácie projektu: marec 2009
Skončenie realizácie projektu: jún 2011

VÝŠKA POSKYTNUTÉHO PRÍSPEVKU:  5 126 445,32€
Riadiaci orgán: http://www.economy.gov.sk/